Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza
REGULAMIN
XVIII Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Wespazjana Kochowskiego”


1. Turniej, będący konkursem poetyckim, odbywa się corocznie w Zespole Szkół w Szczekocinach.
2. Patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, Rada Miasta i Gminy Szczekociny, Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Szczekocinach, Biblioteka Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z całej Polski oraz z zagranicy.
4. Warunkiem uczestnictwa w XVIII Turnieju Jednego Wiersza jest nadesłanie jednego własnego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagrodzonego w innych konkursach wiersza - w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu - opatrzonego godłem (pseudonimem) w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2018 r. pod adres:

Zespół Szkół w Szczekocinach
ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny


z dopiskiem na kopercie:
„XVIII Turniej Jednego Wiersza” oraz podaną kategorią turniejową: szkoła podstawowa (kl. I-III, kl. IV –VII), gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub osoba dorosła.
Tematyka i forma wierszy – dowolna. W przypadku dłuższych utworów poetyckich, prosimy o nadesłanie fragmentu. Organizatorzy nie zwracają tekstów nadesłanych do turnieju.
5. Autor wiersza jest zobowiązany załączyć do pięciu egzemplarzy wierszy, podpisanych jedynie godłem (pseudonimem), osobną kopertę (warunek konieczny uczestnictwa w konkursie) opatrzoną również godłem, zawierającą następujące informacje:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania (adres korespondencyjny),
• nr telefonu i adres e-mail,
• pełną nazwę szkoły, jej adres i nr telefonu w przypadku uczestnika, będącego uczniem,
• klasę i wiek – w przypadku ucznia szkoły podstawowej.
Dane osobowe, otrzymane od uczestników, będą wykorzystywane tylko w celach związanych z organizacją XVIII Turnieju Jednego Wiersza.
6. Nadesłane na konkurs teksty poetyckie będzie oceniać komisja (jury), w skład której wejdą m.in. nauczyciele - poloniści z różnych szkół, poeci , historycy literatury, literaci i publicyści oraz miłośnicy poezji.
7. Autorzy nagrodzonych przez jury wierszy będą mogli je osobiście zaprezentować (odczytać) w trakcie finału konkursu w dniu 2 kwietnia 2018 r.
8. Przewidziane są nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, Dyrekcję Zespołu Szkół w Szczekocinach, Samorząd Uczniowski ZS, Bibliotekę Miejską, Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki oraz prywatnych sponsorów. Wybór nagrodzonych tekstów pozostaje w gestii nagradzających, z wyjątkiem nagród głównych ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, które będą przyznane wierszom nagrodzonym przez jury konkursu. Odbiór nagród i dyplomów w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów.
10. Finał XVIII Turnieju Jednego Wiersza odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Szczekocinach. Na uroczystość ogłoszenia wyników organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów oraz sympatyków poezji (nie będą wysyłane zaproszenia imienne).
11. Komunikat jury o wynikach XVIII Turnieju zostanie rozesłany do mediów.
12. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród i interpretacji regulaminu należy do organizatorów konkursu (w porozumieniu z jury).
13. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.zs-szczekociny.edu.pl.
Kontakt telefoniczny: 34 3557476

Organizatorzy

Szczekociny, 19.02. 2018 r.moderator1 dnia luty 21 2018 11:07:15 · Drukuj

Wydarzenia
I SZCZEKOCIŃSKI FESTIWAL DIALOGU KULTUR

Zakończenie roku szkolnego 2017/218

Dobry Start

VI Zjazd Absolwentów

Sukces w Międzynarodowym Konkursie

O nowym projekcie na spotkaniu z rodzicami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów

Dzień otwarty

Sukces w konkursie recytatorskim


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Poniedziałek
25 Czerwca 2018 r.


Jest to:
176
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Łucja, Wilhelm, Dorota, WitoldKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach1009447 Unikalnych wizyt