Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

Kalendarium wydarzeń
Kalendarium wydarzeń


1912
• Powstaje rosyjskie progimnazjum, rozwiązane w 1914 r. po wybuchu I wojny światowej.

1916
• Nauczyciel gimnazjum Stanisław Lasocki organizuje drużynę harcerską i udziela młodzieży prywatnych lekcji w zakresie szkoły średniej.

1918
• Powstaje 5- klasowa Męska Szkoła Średnia w Szczekocinach, jej dyrektorem zostaje Zygmunt Jesionowski.

1920
• Drużyna harcerska otrzymuje sztandar ufundowany przez organizację „ Piechur”.
• Harcerze ze szkolnej drużyny: Piotrowicz, Wtorek, Rojek i Bieno ochotniczo wyruszają na front. Bieno ginie w obronie Warszawy.
• Na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego szkoła uzyskuje prawa gimnazjów państwowych.

1922

• Szkoła przekształca się w Gimnazjum Koedukacyjne Wydziału Powiatowego Sejmiku Włoszczowskiego i korzysta z pomocy Polskiej Macierzy Szkolnej (28.10.1922).
• Gimnazjum ma profil matematyczno-przyrodniczy, a jej dyrektorem zostaje Jan Kwieciński.
• Gimnazjum uzyskuje prawa szkół państwowych decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

1925

• Pierwsza matura w szkole średniej w Szczekocinach

1929
• Szkolna drużyna harcerska zdobywa I miejsce w konkurencji strzelania zespołowego juniorów w zawodach odólnoharcerskich i I miejsce w zawodach zorganizowanych przez Komendę Hufca.

1934
• Zamknięcie Gimnazjum w Szczekocinach z powodu braku środków finansowych na utrzymanie szkoły w Sejmiku Włoszczowskim. Ostatnich 60 uczniów zdaje egzamin dojrzałości w szkołach Częstochowy, Krakowa, Miechowa, Olkusza, Kielc.

1939
• Dyrektor Roman Czernecki w imieniu grupy nauczycieli zawiera umowę z panem Byszewskim, właścicielem majątku ziemskiego w Słupi, na prowadzenie tajnego nauczania w roku szkolnym 1939/1940.

1940
• Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 1940/1941 w Słupi oraz rozpoczęcie pracy tajnych kompletów nauczania m.in. w Szczekocinach, Lelowie, Rokitnie i Irządzach.

1942
• Pierwsza matura w konspiracji, do której przystępuje 12 uczniów.
• Decyzją władz centralnych Polski Podziemnej tajne gimnazjum w Słupi zostaje podporządkowane Komisji Oświaty i Kultury okręgu Radomsko – Kieleckiego i z dniem 1 czerwca otrzymuje nazwę Konspiracyjne Gimnazjum i Liceum Ziemi Włoszczowskiej.

1945
• Przeniesienie młodzieży z tajnych kompletów nauczania do pałacu Dembińskich w Szczekocinach i utworzenie Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, którego dyrektorem zostaje Roman Czernecki.
• Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w uzyskanym dla szkoły pałacu (marzec).
• Nadanie szkole przez Ministerstwo Oświaty nazwy Szczekocińskie Zakłady Naukowe.
• Pierwsza matura po wojnie, którą zdaje 56 uczniów.

1948
• Powstanie obok istniejącej szkoły ogólnokształcącej Liceum Pedagogicznego.

1950
• Przekształcenie IX klasy szkoły ogólnokształcącej w klasę pedagogiczną, której absolwenci po maturze w 1951 roku otrzymali nakazy pracy w szkołach podstawowych w całej Polsce.

1956
• Powstanie Liceum Ogólnokształcącego, działającego równolegle z Liceum Pedagogicznym.
• Dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Czarnecki.

1959
• Dyrektorem szkoły zostaje Józefa Golec.

1964
• Dyrektorem szkoły zostaje Sławomir Nowicki.

1968
• Dyrektorem szkoły zostaje Antoni Ludynia.

1974
• Śmierć długoletniej nauczycielki i kierowniczki internatu Eugenii Płaski.
• Kierownikiem internatu zostaje Henryk Gwiazda.

1977
• Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Częstochowie Adolfa Bednarskiego z dniem 1 września powołany zostaje Zespół Szkół w Szczekocinach, w skład którego weszły: Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZMCh „Metalchem”.
• 15 marca 1977 r. Kombinat Rolno-Spożywczy w Szczekocinach zostaje zakładem opiekuńczym Zespołu Szkół.
• Z dniem 1 września w skład Zespołu Szkół włączone zostają: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Technikum Rolnicze dla Pracujących na podbudowie ZSR, Średnie Studium Zawodowe – Rolnicze dla Pracujących na podbudowie programowej szkoły podstawowej oraz Liceum Zawodowe –Rolnicze oparte na podbudowie programowej szkoły podstawowej.

1978

• W czerwcu odbywa się I zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Stolarski).

1979
• W skład Zespołu Szkół włączona zostaje Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

1980
• Pożar głównego budynku pałacu (listopad).
• Powołanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pałacu i Budowy Zespołu Szkół, któremu do 1988 roku przewodniczył dyrektor Antoni Ludynia, a następnie nauczyciel Zespołu Szkół Jan Cygan.

1981
• Pierwsza studniówka, po pożarze, w kawiarni Spółdzielczego Kombinatu Rolno–Spożywczego.

1983
• Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania nastąpiła zmiana nazwy szkoły ZSZ ZMCh „Metalchem” na ZSZ Przyzakładową dla Pracujących KUM „Bumar – Łabędy”(podporządkowaną resortowi Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego). Po raz pierwszy w historii tej szkoły przyjęto do klasy pierwszej oprócz chłopców 5 dziewcząt.

1984
• Uczniowie ostatniej klasy Liceum Zawodowego Rolniczego otrzymują świadectwa dojrzałości i szkoła ta zostaje rozwiązana.
• Pogrzeb kierownika internatu Henryka Gwiazdy (24.10.1984).
• Kierownikiem internatu zostaje Marianna Cygan.

1985
• Dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Wierzbowski.
• I miejsce zespołu harcerskiego w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej w Kłobucku (opiekun Antoni Moś).

1986
• III miejsce zespołu harcerskiego w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej w Kłobucku (opiekun Antoni Moś).
• Harcerze drużyny szkolnej reprezentują Chorągiew Częstochowską w XIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, gdzie zdobywają „Zieloną Jodłę”(opiekun Antoni Moś).
• Pogrzeb byłego dyrektora Romana Czerneckiego (13.12.1986).

1987
• Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Marian Bertman.
• III miejsce zespołu harcerskiego w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej w Kłobucku (opiekun Antoni Moś).
• W skład Zespołu Szkół włączono Wieczorowe Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie programowej ZSZ.
• Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Krystyna Wieczorek.

1988
• Zakończenie rekrutacji do Średniego Studium Zawodowego.
• I miejsce ucznia Ryszarda Kowalskiego w I Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Religioznawczej (opiekun Wiesława Dudziuk).
• I miejsce uczennicy Agnieszki Huszno oraz V miejsce uczennicy Doroty Kucypery na szczeblu centralnym turnieju tenisa stołowego (opiekunowie Adam Pisarski, Czesław Orliński i Paweł Chmielewski).
• Wakacyjny wyjazd młodzieżowy do pracy sezonowej w NRD w ramach OHP (opiekun Stanisław Wójcik).

1989
• W Zespole Szkół gościł Witold Lipski.
• Uczestnikiem finału XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Marynistycznego Polska leży nad Bałtykiem zorganizowanego przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju zostaje uczeń Krzysztof Cygan (opiekun Jan Cygan).
• III miejsce zespołu harcerskiego w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej w Kłobucku (opiekun Antoni Moś).
• Szkolny zespół artystyczny po raz kolejny reprezentuje Chorągiew Częstochowską w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej Siedlce’89 (opiekun Antoni Moś).
• III miejsce szkolnego zespołu artystycznego w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie (opiekun Antoni Moś).
• Wakacyjny wyjazd młodzieżowy do pracy sezonowej do NRD w ramach OHP (opiekun Jolanta Nowak).

1990
• Przekształcenie Społecznego Komitetu Odbudowy Pałacu i Budowy Zespołu Szkół w Społeczny Komitet Budowy Zespołu Szkół w Szczekocinach, którego przewodniczącym zostaje nauczyciel ZS Stanisław Wójcik.
• Przywrócenie nauczania religii w szkole.
• I miejsce zespołu harcerskiego w Chorągwianym Konkursie Piosenki Harcerskiej w Częstochowie (opiekun Antoni Moś).
• III miejsce zespołu harcerskiego w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie (opiekun Antoni Moś).

1991
• Uczestnikiem finału XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Marynistycznego Polska leży nad Bałtykiem zorganizowanego przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju zostaje uczeń Bartosz Muszyński (opiekun Jan Cygan).
• Przejęcie przez Kuratorium Oświaty i przekształcenie ZSZ Przyzakładowej KUM „Bumar – Łabędy” w szkołę prowadzoną przez Kuratorium Oświaty; zmiana nazwy tejże szkoły na ZSZ dla młodzieży niepracującej.
• Kuratorium Oświaty w Częstochowie przyjmuje i pozytywnie opiniuje opracowaną przez projektantów mgr inż. Zdzisława Skulskiego i mgr inż. Krzysztofa Kałużnego koncepcję nowego obiektu, co daje podstawę do wykonania projektu technicznego stanu „O” dwóch pawilonów (A i E) nowego budynku szkolnego.
• Wmurowanie aktu erekcyjnego pod obiekt Zespołu Szkół (07.06.1991).
• W skład Zespołu Szkół włączono Liceum Ekonomiczne.
• Kierownikiem internatu zostaje Ryszard Otczyk.

1993
• Po raz pierwszy w historii szkoły, w ramach Korpusu Pokoju, rozpoczyna roczną pracę w Zespole Szkół nauczycielka języka angielskiego Amerykanka Theresa Dudek.
• Ukazuje się pierwszy numer szkolnego pisma „Żak”, którego redaktorem naczelnym zostaje uczeń Marek Laskowski (opiekun Jan Cygan).

1994
• Laureatem szczebla centralnego VI Olimpiady Filozoficznej zostaje uczeń Marek Laskowski (opiekun Wiesława Dudziuk).
• Pierwsza matura w nowym budynku szkolnym.
• Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkolnym znajdującym się w Szczekocinach przy ul. Spacerowej 12 (01.09.1994).
• Uroczyste otwarcie nowych obiektów szkolnych, segmentów A i E, i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę następnego pawilonu– segmentu W (18.09.1994).
• Budynek Zespołu Szkół zajmuje 4. miejsce w III edycji konkursu Na najlepszy obiekt budownictwa ogólnego w województwie częstochowskim w 1994r., zorganizowanego pod patronatem wojewody częstochowskiego.
• Ukazuje się drugi numer gazetki „Żak” (opiekunem pisma zostaje Mirosław Skrzypczyk).
• Po raz pierwszy Samorząd Uczniowski wręcza Złotą Bombkę dla najsympatyczniejszego nauczyciela. Zwycięzcą zostaje Mirosław Skrzypczyk.

1995
• Młodzież ZS po raz pierwszy włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Kolejna Amerykanka, Theresa Boucher, z organizacji „World Teach” współpracującej z ZS, rozpoczyna pracę jako nauczycielka języka angielskiego.
• Finalistką szczebla centralnego XXV Olimpiady literatury i języka polskiego zostaje uczennica Monika Derek (opiekun Antoni Moś).
• Laureatką szczebla centralnego XXVI Olimpiady Języka Rosyjskiego zostaje uczennica Aneta Pasek (opiekun Anna Wieczorek).
• Finalistką szczebla centralnego XI Edycji Olimpiady Ochrony Środowiska, zorganizowanej przez ZMW zostaje uczennica Wioletta Krzysiek (opiekun Urszula Wojciechowska).
• Zbiórka pieniędzy na rzecz akcji „Zima Dzieciaków”, zainicjowana przez nauczyciela ZS Czesława Orlińskiego.
• Pogrzeb byłego dyrektora ZS Mariana Bertmana (grudzień).

1996
• Amerykanka Carolyn Miller z organizacji „World Teach” rozpoczyna pracę w ZS jako nauczycielka języka angielskiego.
• W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski organizuje I Dzień Republiki Uczniowskiej.
• II miejsce uczennic Elżbiety Pytlarz i Izabeli Kuczery oraz III miejsce uczniów Pawła Gąsiora i Mariusza Orlińskiego w finale konkursu Co wiesz o Radzie Gminy? Co wiesz o Sejmiku Samorządowym województwa częstochowskiego?, zdobywając jako główną nagrodę indeksy WSP w Częstochowie na kierunki historia i pedagogika (opiekun Czesław Orliński).
• W Zespole Szkół rozpoczyna działalność Klub Europejski (opiekun Zbigniew Bryła).

1997
• Pogrzeb długoletniego dyrektora Antoniego Ludyni (16.01.1997)
• Pierwsza studniówka w nowym budynku szkolnym.
• Wyjazd integracyjny do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku młodzieży ZS (opiekun Zbigniew Bryła).
• II Dzień Republiki Uczniowskiej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.
• Wycieczka zagraniczna młodzieży ZS na Lazurowe Wybrzeże (organizator wycieczki Jolanta Nowak).
• III miejsce uczennicy Joanny Mrożek w finale ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”, organizowanego przez Amerykańsko-Polsko-Izraelską Fundację „Shalom” (opiekun Zbigniew Bryła)
• Amerykanka Katherine McJimsey rozpoczyna pracę w ZS jako nauczycielka języka angielskiego.
• Uroczyste otwarcie pawilonu W (14.09.1997).
• Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.
• Odsłonięcie, przeniesionej z pałacu, tablicy pamiątkowej poświęconej nauczycielom i uczniom poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Odsłonięcia dokonali zasłużeni nauczyciele ZS: Andrzej Wierzbowski, Stefan Bajor i Józef Molus.
• Po raz pierwszy uczeń naszej szkoły Roman Szczęsny otrzymuje za wybitne osiągnięcia w nauce stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym

1997/1998.
• Rozpoczęcie budowy hali gimnastycznej.

1998
• Klub Europejski organizuje I sesję dyskusyjną zatytułowaną Polska i Polacy w zjednoczonej Europie — szanse i zagrożenia (opiekun Zbigniew Bryła).
• Samorząd Uczniowski organizuje III Dzień Republiki Uczniowskiej.
• II Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów w 80-lecie powstania szkoły średniej w Szczekocinach (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Stolarski).
• Wydanie książki 80 lat szkoły średniej w Szczekocinach pod redakcją Andrzeja Wierzbowskiego.
• Odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz 80-lecia szkoły i II Zjazdu Absolwentów.

1999
• W wyniku nowego podziału administracyjnego Polski Szczekociny przynależą do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Zarządzanie szkołą przejmuje Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół w Zawierciu i Kuratorium Oświaty w Katowicach.
• Samorząd Uczniowski organizuje IV Dzień Republiki Uczniowskiej.
• Zorganizowanie aukcji i loterii na rzecz pomocy chorym uczennicom naszej szkoły (zebrano 3266 PLN, co pozwoliło na dofinansowanie kosztów leczenia dwóch uczennic oraz sfinansowanie trzech obozów rehabilitacyjnych dla uczennicy liceum ekonomicznego).
• Odbyła się II sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego zatytułowana Żydzi — swoi czy obcy? (organizator Zbigniew Bryła).
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 1999/200 otrzymują uczennice Ewelina Majkrzyk i Agnieszka Krowicka.
• Udział zespołu wokalno-instrumentalnego w VI ogólnopolskim festiwalu kolęd i pastorałek (opiekunowie Anna Wieczorek i Elżbieta Wieczorek).
• Zorganizowana została III sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego zatytułowana Koniec tysiąclecia, początek tysiąclecia — oceny, obawy, nadzieje? (organizator Zbigniew Bryła).

2000
• Udział młodzieży i nauczycieli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Szef Sztabu Ewa Ludynia).
• Powołana została Młodzieżowa Rada Gminy (inicjatorzy Ewa Ludynia i Stanisław Wójcik).
• Uczennica Anna Dragańska zostaje finalistką ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”, organizowanego przez Amerykańsko-Polsko-Izraelską Fundację „Shalom” (opiekun Zbigniew Bryła).
• Samorząd Uczniowski organizuje V Dzień Republiki Uczniowskiej
• Po raz pierwszy w Obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży 2000 województwo śląskie reprezentowała uczennica naszej szkoły Joanna Niedzielska (opiekun Zbigniew Bryła).
• II miejsce uczennicy Agnieszki Caban oraz wyróżnienie uczennicy Doroty Piśkiewicz w ogólnopolskim konkursie Odpowiedzialność za państwo (opiekun Zbigniew Bryła).
• Po raz pierwszy młodzież Zespołu Szkół uczestniczy w akcji Góra Grosza, a zebrana kwota (105 PLN) została przekazana na rzecz domu dziecka.
• Pogrzeb nauczyciela i dyrektora Zespołu Szkół Andrzeja Wierzbowskiego
• Młodzież Zespołu Szkół uczestniczy w wykładzie prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej zatytułowanym Literatura drugiego obiegu oraz w warsztatach Pejzaż romantyczny (organizator Mirosław Skrzypczyk). • Odbyła się IV sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Współczesna Polska i jej sąsiedzi (organizator Zbigniew Bryła).

2001
• Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Krystyna Ciulęba.
• Udział młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Wyróżnienie ucznia Marcina Gębusia za dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (opiekun Leszek Wójcik).
• Po raz pierwszy zorganizowany został „I Turniej Jednego Wiersza o Laur Wespazjana Kochowskiego” (pomysłodawca konkursu Antoni Moś).
• Pogrzeb byłego dyrektora Zbigniewa Czarneckiego (17.03.2001).
• Samorząd Uczniowski organizuje VI Dzień Republiki Uczniowskiej
• III miejsce uczennicy Agnieszki Krowickiej w XV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w etapie regionalnym (opiekun Urszula Wojciechowska).
• Udział uczennicy Agnieszki Krowickiej w III finale krajowym ogólnopolskiego konkursu Mała olimpiada ekologiczna (opiekun Urszula Wojciechowska).
• Odbyła się V sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego pod tytułem Jaka jest współczesna młodzież?(organizator Zbigniew Bryła).
• I miejsce uczennicy Katarzyny Sikorskiej w XII Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Połańcu o tematyce Kościuszkowskiej w kategorii poezji śpiewanej (opiekun Danuta Jędrychowska).
8226; W konkursie Odpowiedzialność za państwo II nagrodę otrzymuje uczennica Agnieszka Caban za pracę Drogi do kariery we Francji i w Polsce w XVII wieku (opiekun Zbigniew Bryła).
• Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Stanisław Wójcik.
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2001/2002 otrzymuje uczeń Marcin Gębuś.
• Odbyła się VI sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego zatytułowana Świat po 11 września 2001 r. z udziałem dra Krzysztofa Szczerskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego (organizator Zbigniew Bryła).
• Z inicjatywy młodzieży po raz pierwszy w Zespole Szkół powstaje Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze, którego prezesem zostaje uczeń Maciej Gębuś (opiekun Marianna Cygan).
• Młodzież ZS aktywnie uczestniczy w świątecznej zbiórce żywności dla Caritas (opiekun Ewa Ludynia).

2002
• Udział młodzieży i nauczycieli w finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Szefowie sztabu: Ewa Jędrychowska, Edward Kocot).
• Wyróżnienie uczniów Marcina Gębusia za bardzo dobry wynik i Bartłomieja Wieczorka za dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (opiekun Leszek Wójcik).
• Odbył się II „Turniej Jednego Wiersza o Laur Wespazjana Kochowskiego”.
• Samorząd Uczniowski organizuje VII Dzień Republiki Uczniowskiej.
• Uczennica Agnieszka Kowalska zostaje finalistką ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”, organizowanego przez Amerykańsko-Polsko-Izraelską Fundację „Shalom” (opiekun Zbigniew Bryła).
• Odbyły się warsztaty „Bo jak śmierć potężna jest miłość – rozważania o miłości w Pieśni nad pieśniami” prowadzone przez ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka z KUL (organizatorzy Mirosław Skrzypczyk i ks. Paweł Staroszczyk).
• Odbyła się VII sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego zatytułowana Polska wobec integrującej się Europy z udziałem dyrektor z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Agnieszki Drop (organizator Zbigniew Bryła).
• Szkolne koło LOK „Orlik” zostało wyróżnione medalem pamiątkowym za szczególne zasługi w zakresie propagowania obronności kraju wśród młodzieży szkolnej (opiekun Jan Cygan).
• Likwidacja internatu przy ZS i opuszczenie budynków zespołu pałacowo – parkowego.
• Wyróżnienie dla zespołu teatralnego Forum w XXVIII Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2002 (opiekun Ewa Jędrychowska).
• Po raz pierwszy zorganizowany został Dzień Językowy.
• Udział uczennicy Barbary Misztal w II etapie XXIX olimpiady geograficznej (opiekun Marianna Cygan).
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2002/2003 po raz drugi otrzymuje uczeń Marcin Gębuś.
• Odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Literatura polska po przełomie (dekada 1990-2000) oraz warsztaty prowadzone przez prof. dr hab. Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Współczesne odczytywanie mitów — Król mrówek Zbigniewa Herberta” (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Młodzież ZS uczestniczy w wykładzie Postmodernizm prof. dr hab. Stanisława Żaka (Akademia Świętokrzyska) oraz warsztatach pt. „Kartoteka Różewicza jako tekst postmodernistyczny” (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Odbyła się VIII sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego zatytułowana Europa dziś i jutro z udziałem dyrektor Agnieszki Drop z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ministra Jana Kułakowskiego byłego pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w UE (organizator Zbigniew Bryła).
• Ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski wygłasza wykład dla uczniów Zespołu Szkół pt. Co nas łączy z Żydami? oraz przeprowadza warsztaty zatytułowane „Polska po Sąsiadach” (organizator Mirosław Skrzypczyk).

2003

• Udział młodzieży i nauczycieli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Szefowie sztabu: Ewa Jędrychowska, Edward Kocot).
• Odbyła się IX sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego zatytułowana Wspólnie o Europie z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego (organizator Zbigniew Bryła).
• Samorząd Uczniowski organizuje VIII Dzień Republiki Uczniowskiej.
• III Turniej Jednego Wiersza O Laur Wespazjana Kochowskiego (organizator Antoni Moś).
• I miejsce uczennic Moniki Ostrowskiej i Ilony Marek w konkursie Garaż Biznesu organizowanym przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania w Katowicach (opiekun Edward Kocot).
• Wykład dr. Krzysztofa Koehlera z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowany Dlaczego klasycyzm? (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Sesja Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego zatytułowana Rola zabytków sakralnych w gminie Szczekociny (organizator Marianna Cygan).
• Milena Otczyk reprezentuje województwo śląskie podczas obrad IX kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży (opiekun Zbigniew Bryła).
• III Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Stolarski).
• Wydanie książki Z pokolenia na pokolenie pod redakcją Tadeusza Stolarskiego.
• Odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia jubileuszu 85-lecia szkoły oraz III Zjazdu Absolwentów.
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2003/2004 otrzymują uczennice Paulina Hart i Monika Ostrowska.
• Finalistką wojewódzkiego konkursu Wygraj Strasburg zostaje Kinga Szreniawska, nagroda to wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (opiekun Zbigniew Bryła).
• Odbyła się sesja Klubu Otwartej Myśli i Słowa zatytułowana Odkrywanie „ducha inności” – kobieta w literaturze, z udziałem prof. dr hab. Krystyny Kłosińskiej i prof. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego z Uniwersytetu Śląskiego oraz warsztaty zatytułowane „Feministyczne odczytanie Kochanki Szamoty Stefana Grabińskiego” (opiekun - Mirosław Skrzypczyk).
• III miejsce w wojewódzkim etapie Konkursu Krasomówczego ucznia Grzegorza Dudały (opiekun Joanna Otczyk).
• III miejsce w konkursie „Zostań swoim szefem”, organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, uczennicy Moniki Ostrowskiej (opiekun Edward Kocot).
• Pierwsza, rozpoczynająca nową tradycję szkoły, Gala „Oświatków” w Dniu Edukacji Narodowej – wręczenie symbolicznych nagród nauczycielom, którzy otrzymali największą liczbę głosów uczniowskich w różnych kategoriach.
• Odbyła się X sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Polska w Europie na przestrzeni wieków, z udziałem rektora PAT w Krakowie biskupa Tadeusza Pieronka (organizator Zbigniew Bryła).
• Ukazała się książka Harcerstwo w Szczekocinach 1916-2000 autorstwa nauczyciela historii Zbigniewa Bryły.
• Odbyła się kolejna sesja Szkolnego Koła Turystyczno- Krajoznawczego zatytułowana Walory turystyczne gmin dorzecza Pilicy (opiekun Marianna Cygan).

2004

• XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Edward Kocot).
• Uroczyste otwarcie hali sportowej Zespołu Szkół w Szczekocinach.
• IV Turniej Jednego Wiersza O Laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• I miejsce w finale regionalnym XI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę ucznia Grzegorza Dudały (opiekun Marianna Cygan).
• Odbyła się XI sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Piętnaście lat polskiej demokracji z udziałem byłego premiera prof. Jerzego Buzka (organizator Zbigniew Bryła).
• Spotkanie premiera Jerzego Buzka z maturzystami podczas wykładu Społeczeństwo obywatelskie (organizator Zbigniew Bryła).
• Odbył się Finał I Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Sesja Klubu Otwartej Myśli i Słowa zatytułowana Pochyleni nad drobiazgiem z udziałem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego z Uniwersytetu Śląskiego (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2004/2005 otrzymuje uczeń Marcin Mazanek.
• Wykład prof. dr. hab. Stanisława Żaka z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach zatytułowany Polskość i europejskość Gombrowicza oraz warsztaty poświęcone Trans-Atlantykowi Gombrowicza (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Odbyła się XII sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Pytania o USA z udziałem Andrzeja Jonasa – redaktora naczelnego „The Warsaw Voice” i Denny’ego Merideth’a – konsula amerykańskiego w Krakowie (organizator Zbigniew Bryła).
• Sesja Klubu Otwartej Myśli i Słowa zatytułowana Skacząc po arcydziełach literatury z udziałem prof. dr. hab. Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Wykład prof. dr. hab. Janusza Tazbira z Instytutu Historii PAN My Sarmaci i Europianie oraz warsztaty „Sarmatyzm w literaturze”, przeprowadzone przez dr Julię Tazbir i prof. dr. hab. Janusza Tazbira (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Wykład i warsztaty przeprowadzone przez prof. dr. hab. Bohdana Cywińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dzieci Abrahama (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• I miejsce Szkolnego Zespołu Artystycznego Humoreska w IX Archdiecezjalnym Konkursie Kolęd w Zawierciu oraz udział w Konkursie Laureatów w Częstochowie (opiekun Antoni Moś).
• III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny ucznia Karola Gryszki (opiekun Leszek Wójcik).

2005

• XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Edward Kocot).
• Zespół Szkół w Szczekocinach otrzymuje tytuł Najlepszego przedsięwzięcia roku 2004 w Małopolsce („Lider Małopolski”), nadany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
• Wykład prof. dr hab. Marii Poprzęckiej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu warszawskiego zatytułowany O złej i dobrej sztuce (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• V Turniej Jednego Wiersza O Laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Wykład prof. dr. hab. Michała Pawła Markowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowany Pisanie. Czytanie. Kolekcjonowanie (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Wizyta młodzieży w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie (organizator Zbigniew Bryła).
• Finał II Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Michał Faryś reprezentuje województwo śląskie podczas obrad XI kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży (opiekun Zbigniew Bryła).
• Wykład himalaisty Krzysztofa Wielickiego (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2005/2006 otrzymuje uczeń Karol Gryszka.
• Realizacja projektu Szkoła Marzeń, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (koordynatorzy Anna Sikora, Katarzyna Masłowska, Edward Kocot).
• Sesja Klubu Otwartej Myśli i Słowa Problemy z pamięcią z udziałem dr. Jacka Leociaka z Instytutu Badań Literackich PAN (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• XIII sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Jan Paweł II w pamięci Polaków z udziałem ks. Adama Bonieckiego – redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego (opiekun Zbigniew Bryła).
• I sesja fizyczno-astronomiczna Koła Astronomicznego ALTAIR zatytułowana Zrozumieć wszechświat z udziałem dr hab. Tomasza Michniowskiego z KUL w Lublinie (organizatorzy Maria Czyż i Tomasz Jędrychowski).
• III miejsce w konkursie Biznes Junior 2005 uczennic Agnieszki Jaworskiej, Gabrieli Witek, Dagmary Palimąki, Celestyny Cieśli i ucznia Wojciecha Świderskiego (opiekun Edward Kocot).

2006

• XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Izabela Piętak).
• Wykład prof. dr. hab. Przemysława Czaplińskiego z UAM w Poznaniu zatytułowany Najnowsza literatura polska wobec Holokaustu oraz warsztaty poświęcone książce Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• VI Turniej Jednego Wiersza O Laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Uczennica Katarzyna Nyga zostaje finalistką konkursu Środowisko geograficzno-przyrodnicze mojego regionu organizowanego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
• I miejsce i nagroda publiczności dla uczennicy Eweliny Bożek i zespołu w składzie: Piotr Włodarski, Hubert Polewski, Konrad Ciepły, w X Regionalnym Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej w Dąbrowie Górniczej (opiekun Małgorzata Nowak).
• Uczeń Michał Faryś zostaje finalistą I edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (opiekun Krzysztof Bała).
• Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowany Inny, inna, inne oraz warsztaty poświęcone interpretacji wiersza Lament barana ofiarnego Józefa Wittlina (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• II sesja fizyczno-astronomiczna Koła Astronomicznego ALTAIR Przybliżmy Kosmos oraz warsztaty dla gimnazjalistów zatytułowane Magnetyzm wokół nas (organizatorzy Maria Czyż i Tomasz Jędrychowski).
• Wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, z udziałem dr Katarzyny Brzeziny z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zorganizowana w ramach projektu Szkoła Marzeń działanie Poznawanie Małej Ojczyzny (opiekun Mirosław Skrzypczyk).
• Finał III Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Wykład dra Jacka Bonarka z Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach zatytułowany Co Europa zawdzięcza Bizancjum? (organizator Zbigniew Bryła).
• Wycieczka po Kielecczyźnie i Ziemi Sandomierskiej, z udziałem dr Katarzyny Brzeziny z IHS UJ, zorganizowana w ramach projektu Szkoła Marzeń działanie Poznawanie Małej Ojczyzny (opiekun Mirosław Skrzypczyk).
• Sesja Klubu Otwartej Myśli i Słowa zatytułowana Poznawanie Małej Ojczyzny, z udziałem dra Stefana Zatońskiego (opiekun Mirosław Skrzypczyk).
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2006/2007 otrzymuje uczennica Katarzyna Koper.
• Prezentacja regionalna szkół uczestniczących w projekcie Szkoła Marzeń w Koszęcinie. Zespół Szkół prezentuje swoje działania utworem raperskim (przygotowanie młodzieży Katarzyna Masłowska i Elżbieta Wieczorek).
• Pogrzeb długoletniego nauczyciela Zespołu Szkół – Mariana Wieczorka (.09.2005).
• XIV sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Zrozumieć islam z udziałem redaktora Adama Szostkiewicza z tygodnika Polityka (organizator Zbigniew Bryła).
• Obowiązki dyrektora Zespołu Szkół przejmuje mgr inż. Ewa Ludynia.
• Występ uczniów Zespołu Szkół, jedynego reprezentanta województwa śląskiego, podczas prezentacji ogólnopolskiej szkół uczestniczących w projekcie Szkoła Marzeń w Warszawie. (opiekun Katarzyna Masłowska).
• Wykład dra Macieja Korkucia z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowany 13 grudnia 1981r. – stan wojenny i jego konsekwencje (organizator Zbigniew Bryła).
• Promocja książki Od Szczekocin do Berezyny, opracowanej przez Teresę Gaździcką i Jerzego Gaździckiego, zorganizowana w Zespole Szkół w Szczekocinach we współpracy z Towarzystwem Kulturalnym im. Tadeusza Kościuszki.
• Wykład i warsztaty przeprowadzone przez prof. dr. hab. Zbigniewa Mikołajko z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zatytułowane Ewangelia kanoniczna a apokryficzna (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Wykład i warsztaty przeprowadzone przez dr Katarzynę Brzezinę z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytułowane Architektura sakralna Krakowa (organizator Mirosław Skrzypczyk).

2007

• XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Anna Wieczorek).
• Spotkanie z prof. dr. hab .inż. Leonem Gradoniem i jego wykład zatytułowany Prace nad modelem nanocząstek mogących przenosić leki drogą wziewną (organizator Halina Molus).
• VII Turniej Jednego Wiersza O Laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Sesja matematyczna Matematyka królową nauk (organizatorzy nauczyciele matematyki Zespołu Szkół).
• Benefis długoletniego nauczyciela matematyki pana profesora Stefana Bajora.
• Finał IV Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów i licealistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Udział młodzieży w III Dniu Przedsiębiorczości (organizator Małgorzata Haras).
• Sesja Klubu Otwartej Myśli i Słowa Popiół i diament polskiego filmu, z udziałem dra Piotra Sitarskiego z Uniwersytetu Łódzkiego (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Mateusz Wójcik zostaje zwycięzcą konkursu Europa od A do Z. W nagrodę jedzie do Brukseli. Fundatorem wyjazdu jest eurodeputowany prof. Jerzy Buzek (organizator Zbigniew Bryła).
• Dyrektorem Zespołu Szkół w Szczekocinach zostaje mgr inż. Ewa Ludynia. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Mirosław Skrzypczyk.
• Spotkanie młodzieży Zespołu szkół z przedstawicielami Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta, przygotowujące uczniów do projektu Historia mówiona (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Koncert piosenek Bułata Okudżawy Dopóki nam ziemia kręci się …(organizatorzy Anna Wieczorek i Elżbieta Wieczorek).
• Spotkanie Prawie wszystko o książce… z udziałem Joanny Sawickiej z krakowskiej księgarni Pod Globusem oraz Wojciecha Chitry z Wydawnictwa Literackiego (organizator Zbigniew Bryła).
• Wizyta młodzieży Zespołu Szkół w Hrubieszowie; spotkanie z uczniami LO im S. Staszica oraz wspólna wycieczka po Kresach i zwiedzanie Lwowa (organizatorzy Mirosław Skrzypczyk i Barbara Wierzchowska).
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2007/2008 otrzymuje uczennica Justyna Hart.
• Wykład i warsztaty prowadzone przez prof. dr. hab. Aleksandra Fiuta z Uniwersytetu Jagiellońskiego Dlaczego Miłosz? (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Rozpoczęcie realizacji projektu Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci (koordynatorzy Mirosław Skrzypczyk i Anna Wieczorek).
• Zespół Szkół, jako jedyny reprezentant powiatu zawierciańskiego, rozpoczyna realizację projektu Przyjazna Szkoła, współfinansowany przez EFS i Ministersto Edukacji. Projekt Człowiek, dom, ulica - moja mała ojczyzna polega na poznawaniu i dokumentacji historii pojedynczych osób, domów, ulic Szczekocin i okolic (koordynatorzy Anna Sikora i Mirosław Skrzypczyk).
• Sesja popularno-naukowa Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć z udziałem pracowników naukowych Katedry Judaistki Uniwersytetu Jagiellońskiego (organizator Mirosław Skrzypczyk i Katedra Judaistyki UJ).
• Rozpoczęcie działań w ramach projektu Przez te wspomnienia i mnie wspomną – szczekocińska historia mówiona, realizowanego we współpracy z Ośrodkiem Karta i Domem Spotkań z Historią (koordynatorzy Mariusz Grzelka, Anna Sikora, Mirosław Skrzypczyk i Anna Wieczorek).
• XV sesja dyskusyjna Klubu Europejskiego Rozmowy o Europie, z udziałem red. Krzysztofa Mroziewicza z tygodnika Polityka (organizator Zbigniew Bryła).
• Wykład ministra Krzysztofa Szczerskiego z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Miejsce Polski w polityce europejskiej (organizator Zbigniew Bryła).
• Śladami Stanisława Wyspiańskiego – wędrówka młodzieży Zespołu Szkół po Krakowie zorganizowana w związku z Rokiem Wyspiańskiego (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Warsztaty poświęcone kulturze i religii Żydów, zakończone kolacją szabatową, z udziałem pana Jarosława Banysia z Fundacji Or Chaim (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Absolwent prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, laureat Polskiego Nobla przyznaje stypendium najlepszemu maturzyście Zespołu Szkół. Tegoroczną stypendystką zostaje absolwentka Ewa Puto.

2008

• XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Anna Wieczorek).
• III sesja fizyczno-astronomiczna Poznajmy Kosmos... z udziałem Józefa Doleckiego, zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Łączności Satelitarnej Intersputnik w Moskwie (organizatorzy Maria Czyż i Tomasz Jędrychowski).
• Wykład profesora Jerzego Buzka, posła Parlamentu Europejskiego, zatytułowany Unia Europejska – spojrzenie w przyszłość (organizator Zbigniew Bryła).
• Finalistą XLIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostaje uczeń Karol Głodkowski (opiekun Zbigniew Bryła).
• VIII Turniej Jednego Wiersza O laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Finał V Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów i licealistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Finalistką VIII edycji konkursu Historia i kultura Żydów polskich organizowanego przez Amerykańsko-Polsko-Izraelską Fundację „Shalom” zostaje uczennica Justyna Odzimek (opiekun Mirosław Skrzypczyk).
• Udział młodzieży w IV Dniu Przedsiębiorczości (organizator Małgorzata Haras).
• IV Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów (przewodniczący komitetu organizacyjnego Tadeusz Stolarski).
• Wydanie książki Z bliska i z daleka pod redakcją Tadeusza Stolarskiego oraz odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia jubileuszu 90-lecia szkoły i IV Zjazdu Absolwentów.
• Laureatką 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Zawierciu zostaje uczennica Ewa Pniak (opiekun – Antoni Moś).

2009

• XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Mariusz Grzelka).
• IX Turniej Jednego Wiersza O laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Finał VI Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów i licealistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa Młoda Krew Ratuje Życie (organizator Mariusz Grzelka)
• Mecz Ligi Kobiet w piłce ręcznej pomiędzy zespołami KSS Kielce i SPR Olkusz na hali Zespołu Szkół.
• Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół z Wojciechem Kuczokiem, laureatem Nagrody Nike (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Młodzież Zespołu Szkół bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Pola Nadziei 2009/2010 (organizatorzy Mariusz Grzelka i Małgorzata Nowak).
• Stypendium prof. dr hab. inż. Leona Gradonia otrzymuje absolwentka Paulina Koprowska, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
• Wizyta młodzieży w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie (organizator Zbigniew Bryła).
• Wystawa Goethe – ein letztes Universalgenie, Goethe – Wszechstronny Geniusz poświęconej życiu i twórczości J.W.Goethe (organizator Renata Lentas).
• XVIII sesja dyskusyjna Droga do wolności. Wokół 20. rocznicy obalenia Muru Berlińskiego z udziałem Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec dr Heinza Petersa (organizator Zbigniew Bryła).
• Akcja Góra Grosza (opiekun Mariusz Grzelka).
• Spotkanie z pisarzem Jackiem Dehnelem (organizator Mirosław Skrzypczyk).

2010

• XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Mariusz Grzelka).
• Spotkanie z poetą Dariuszem Pado (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Młodzież Zespołu Szkół uczestnicząca w projekcie Partnerzy w nauce bierze udział w wykładzie z socjologiem dr Agnieszką Łabno (koordynator Halina Molus).
• Uczennica Teresa Gorczyczyńska zostaje zwycięzcą konkursu Wspólna Europa i w nagrodę jedzie do Brukseli (organizator Zbigniew Bryła).
• Spotkanie z reżyserem Andrzejem Wajdą (opiekun Zbigniew Bryła).
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa (organizator Mariusz Grzelka).
• Spotkanie z Maciejem Malickim sekretarzem redakcji Literatury na świecie (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• I Festiwal Nauki, czyli niebywała okazja do realizacji swoich naukowych pasji i jeszcze lepszego zrozumienia otaczającego świata.
• Wykład prof. Uniwersytetu Śląskiego Piotra Skubały Biologia uczy myśleć... w ramach projektu Partnerzy w nauce (koordynator Halina Molus).
• X Turniej Jednego Wiersza O laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Finał VII Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów i licealistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• II Festiwal Nauki
• Rozpoczęcie działań w ramach projektu Comenius.
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie” (organizator Mariusz Grzelka).
• Stypendium prof. dr hab. inż. Leona Gradonia otrzymuje absolwentka Jowita Bożek, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek judaistyka.
• Młodzież klas trzecich liceum ogólnokształcącego rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Wybieram – Realizuję – Osiągam (organizator projektu Fundacja „Edukacja bez Granic”).
• Realizacja projektu Szkoła Liderów Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (koordynator Zbigniew Bryła).
• XX sesja dyskusyjna Rozmowy o Solidarności z udziałem prof. dr hab. Jadwigi Staniszkis (organizator Zbigniew Bryła).
• Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół z młodzieżą z Ameryki Południowej (organizatorzy: Anna Wieczorek i Mirosław Skrzypczyk).
• III Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego (opiekun Zbigniew Bryła).
• Wyjazd młodzieży do Niemiec w ramach projektu Comenius (opiekunowie Renata Lentas i Małgorzata Nowak).
• Coroczne Mikołajki dla wychowanków SOSW w Bogumiłku (organizator Mariusz Grzelka).

2011
• XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Ewa Jędruchowska).
• Młodzież uczestnicząca w projekcie Wybieram – Realizuję – Osiągam bierze udział w pięciodniowym obozie naukowym w Brennej.
• III Festiwal Nauki, prezentacja działań w ramach projektu Partnerzy w Nauce.
• Wykład Światłoterapia szansą w leczeniu chorób nowotworowych prof. Alicji Ratusznej z Uniwersytetu Śląskiego (organizator – koordynator projektu Halina Molus).
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa (organizator Mariusz Grzelka).
• IV Konferencja projektu Comenius w Szczekocinach oraz wizyta grupy młodzieży z Łotwy w naszej szkole (koordynatorki projektu Renata Lentas i Małgorzata Nowak).
• XI Turniej Jednego Wiersza O laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• Realizacja projektu Mam zawód – mam pracę w regionie skierowanego do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych i Techników, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (koordynator Andrzej Sroka).
• IV Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego (opiekun Leszek Wójcik).
• Finał VIII Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów i licealistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Grupa młodzieży biorącej udział w projekcie Partnerzy w Nauce wyjeżdża na trzydniową wycieczkę edukacyjną do Nysy. • Warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Awangarda w Szczekocinach (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• V Konferencja projektu Comenius w Finlandii.
• Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół ze studentami organizacji AISEK (organizator Małgorzata Nowak).
• IV Festiwal Nauki, prezentacja działań w ramach projektu Partnerzy w Nauce.
• Wykład Ewolucja pojęcia ruchu – od Archimedesa do Newtona prof. Jerzego Zioło z Uniwersytetu Śląskiego (organizator – koordynator Halina Molus).
• Młodzież klas trzecich liceum ogólnokształcącego rozpoczyna drugi rok realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Wybieram – Realizuję – Osiągam (organizator projektu Fundacja „Edukacja bez Granic”).
• Organizacja I Powiatowego Forum Przedsiębiorczości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Szkoła Liderów Przedsiębiorczości (organizator – koordynator Zbigniew Bryła).
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa (organizator Mariusz Grzelka).
• Stypendium prof. dr hab. inż. Leona Gradonia otrzymuje absolwentka Justyna Rogula, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek indologia.
• Młodzież Zespołu Szkół bierze aktywny udział w akcji „Pola Nadziei” (opiekunowie: Małgorzata Nowak i Mariusz Grzelka).
• Spotkanie z prof. Józefem Olejniczakiem (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• V Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego (opiekun Urszula Wojciechowska).
• Grupa młodzieży biorącej udział w projekcie Partnerzy w Nauce wyjeżdża na trzydniową wycieczkę edukacyjną do Łodzi.
• Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół ze studentami z Gruzji, Chin i Ukrainy z organizacji AISEK (organizator Małgorzata Nowak).
• XXI sesja dyskusyjna Stan wojenny 1981 r. – fakty, oceny, wspomnienia z udziałem księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego (organizator Zbigniew Bryła). • W Regionalnej Olimpiadzie „Promocji Zdrowego Stylu Życia” uczennica Katarzyna Kwiecień zajmuje II miejsce.

2012
• XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (szef sztabu Małgorzata Haras).
• Spotkanie z pisarką Joanną Bator (organizator Mirosław Skrzypczyk).
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa (organizator Mariusz Grzelka).
• Młodzież uczestnicząca w projekcie Wybieram – Realizuję – Osiągam bierze udział w pięciodniowym obozie naukowym w Brennej.
• V Festiwal Nauki, prezentacja działań w ramach projektu Partnerzy w Nauce.
• Wykład Chiralność – właściwość materii powszechna czy egzotyczna? Prof. dr hab. inż. Stanisława Krompca z Uniwersytetu Śląskiego (organizator – koordynator Halina Molus).
• XII Turniej Jednego Wiersza O laur Wespazjana Kochowskiego (organizatorzy Antoni Moś, Edward Kocot, Elżbieta Wieczorek).
• VI Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego (opiekun Maria Stachura).
• Finał IX Regionalnego Turnieju Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów i licealistów (organizator Kazimierz Kamiński).
• Piknik Naukowy
• Realizacja projektu Comenius, nowa edycja projektu
• Realizacja projektu Gminowo współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (koordynator Zbigniew Bryła).
Powrót

Wydarzenia
Podsumowanie

I SZCZEKOCIŃSKI FESTIWAL DIALOGU KULTUR

Zakończenie roku szkolnego 2017/218

Dobry Start

VI Zjazd Absolwentów

Sukces w Międzynarodowym Konkursie

O nowym projekcie na spotkaniu z rodzicami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów

Dzień otwarty


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Poniedziałek
20 Sierpnia 2018 r.


Jest to:
232
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Bernard, Samuel, Sobiesław, SabinaKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach1029831 Unikalnych wizyt