Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

Gminowo

gminowo
Głównym celem projektu Gminowo jest zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Projekt zwraca szczególną uwagę na znaczenie społecznej kontroli obywateli nad pracami samorządu lokalnego oraz zachęca do aktywnego udziału w wyborach samorządowych (następne odbędą się w 2014 roku). Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 16-19 lat, dla których wybory samorządowe w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Jednak działania projektowe integrują wokół siebie nie tylko młodych ludzi – uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ale również całe społeczności lokalne (tj. mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne). Projekt ma zasięg ogólnokrajowy - zaangażowane są w niego 22 szkoły z 11 województw (w tym nasze liceum jako jedyny reprezentant powiatu zawierciańskiego). W każdej placówce został powołany zespół uczniowski. Realizacja projektu rozpoczęła się z pierwszym dniem bieżącego roku szkolnego i potrwa do końca sierpnia 2013 r.
Działania projektowe obejmują
• spotkanie przygotowawcze: 28-29 września 2012 r.
• monitoring i gry miejskie: październik 2012 r. – styczeń 2013 r.
• grę internetową: listopad 2012 r. – styczeń 2013 r.
• lokalne działania: grudzień 2012 r. – marzec 2013 r.
• symulacje wyborów do władz gmin: marzec – maj 2013 r.
• wyjazd edukacyjny do Brukseli: czerwiec 2013 r.
• spotkanie końcowe: czerwiec 2013 r.
Projekt z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści zarówno jego uczestnikom, jak i całym społecznościom lokalnym. Zwiększy aktywność lokalną obywateli (w tym ich udział w wyborach samorządowych) poprzez powiększenie grupy mieszkańców, którzy posiadają wiedzę na temat samorządu, a co za tym idzie: monitorują bieżące działania władz lokalnych, orientują się w ich rezultatach, mają pełną świadomość swoich uprawnień w tym zakresie i aktywnie z nich korzystają.
Uczestnicząc w działaniach takich jak: gry miejskie, gra internetowa czy symulacje wyborów do samorządów, uczniowie formują i utrwalają pozytywne postawy charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie 115 172 CHF.
W dniach 28-29 września odbyło się w Warszawie spotkanie przygotowawcze będące inauguracją projektu Gminowo. Jego uczestnikami byli nauczyciele koordynujący projekt w szkołach partnerskich. Poruszone zostały wszystkie szczegóły dotyczące wzajemnej współpracy w ramach projektu oraz jego tematy przewodnie, takie jak kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz równości szans. Wydarzenie to pozwoliło nauczycielom, koordynującym działania projektowe w swoich placówkach, na dokładniejsze poznanie specyfiki i założeń przewidzianych działań projektowych a także przygotuje ich do organizacji gier miejskich które są jednym z kluczowych elementów „Gminowa”.
Pierwszym zadaniem, przed jakim stanęli uczestnicy projektu jest przeprowadzenie monitoringu gminy, na terenie której położona jest ich szkoła. Monitoring trwa od października 2012 r. do stycznia 2013 r.. Zespoły uczniowskie mają za zadanie samodzielnie wyszukać informacje na temat działalności i pracy samorządu lokalnego, które pozwolą w szczególności odpowiedzieć na sześć pytań:
1. Czy władze lokalne funkcjonują sprawnie?
2. Czy obywatele mają odpowiednie możliwości interwencji i zgłaszania swoich
postulatów?
3. Jakie są najpilniejsze potrzeby w regionie?
4. Jak zaspokajają te potrzeby urzędnicy i samorządowcy?
5. Czy obietnice składane w kampaniach wyborczych są spełniane?
6. Jak polityka samorządu spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, zachowania równości szans i dobrego zarządzania?

W ramach monitoringu trenerzy przeprowadzą warsztaty w formie gier miejskich. Na początku gry uczniowie zostaną podzieleni na grupy tematyczne, których zadaniem będzie zbadanie konkretnych dziedzin życia np. oświaty czy transportu. Następnie zostaną im przydzielone zadania do wykonania na obszarze gminy, aby mogli zobaczyć, jak lokalne władze gminy radzą sobie w określonych dziedzinach (np. w ramach analizy komunikacji miejskiej przeprowadzą rozmowy z kierowcami autobusów, pasażerami, radnymi odpowiedzialnymi za ten sektor). W ten sposób do gry zostanie włączona cała społeczność gminna. Drugim elementem monitoringu będzie uczestnictwo grupy uczniów w sesji rady gminy lub posiedzeniu komisji.

W drugiej połowie listopada zostanie uruchomiona, stworzona na potrzeby projektu, gra internetowa „Gminowo” o wirtualnej gminie. Uczestniczyć w niej będzie młodzież zaangażowana w projekt. Po zarejestrowaniu się gracz stanie się wirtualnym radnym i tym samym otrzyma możliwość współdecydowania o losach gminy poprzez głosowanie nad uchwałami, zgłaszanie własnych projektów uchwał czy uczestnictwo w debatach na specjalnych forach dotyczących uchwalanych aktów prawnych. Uczestnicy podzielą się na kluby radnych i komisje tematyczne. Gra zostanie również wyposażona w e-learning prezentujący istotne informacje na temat samorządu. Ponadto, gracze będą zobowiązani odpowiadać na pytania administratorów odnośnie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Nagrodą dla najbardziej aktywnych graczy (aktywność w grze będzie punktowana) jest wyjazd edukacyjny do Brukseli w czerwcu 2013 roku.

Ponadto każdy zespół powołany przez Partnerów będzie miał za zadanie zrealizowanie przynajmniej jednego własnego wydarzenia na temat samorządu terytorialnego, którego celem będzie zmobilizowanie uczniów do wykazania własnej inicjatywy i samodzielności w działaniu. Fundacja pozostawia Partnerom swobodę odnośnie formy i szczegółowej tematyki przygotowanych wydarzeń (muszą być jedynie dostosowane do ogólnych wytycznych). Wydarzenia będą organizowane od grudnia 2012 r. do marca 2013 r.
Od marca do maja 2013 roku trenerzy programu przeprowadzą symulacje wyborów do władz gminy. To działanie zostanie zaoferowane Partnerom, których zespoły wykażą się największą aktywnością na poprzednich etapach projektu. Zadaniem trwającej kilka godzin symulacji jest możliwie najwierniejsze odwzorowanie realnych procedur wyborczych, a tym samym przybliżenie przyszłym wyborcom procesu wyborczego. W tym celu jej uczestnicy zostaną podzieleni na grupy – komitety wyborcze, dziennikarzy, komisje wyborcze.

Formą nagrody dla najaktywniejszych uczestników projektu będzie wyjazd studyjny do Brukseli w czerwcu 2013 roku. Podczas dwudniowego pobytu w stolicy Belgii będą zorganizowane spotkania z ekspertami lokalnymi, urzędnikami lub posłami, które umożliwią młodzieży poznanie polityki regionalnej z poziomu europejskiego oraz przykładów organizacji samorządów terytorialnych i ich działań w innych krajach członkowskich.

Koordynator projektu


Wydarzenia
Podsumowanie

I SZCZEKOCIŃSKI FESTIWAL DIALOGU KULTUR

Zakończenie roku szkolnego 2017/218

Dobry Start

VI Zjazd Absolwentów

Sukces w Międzynarodowym Konkursie

O nowym projekcie na spotkaniu z rodzicami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów

Dzień otwarty


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Poniedziałek
20 Sierpnia 2018 r.


Jest to:
232
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Bernard, Samuel, Sobiesław, SabinaKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach1029817 Unikalnych wizyt